Víte, že jsme jedním z nejobéznějších národů Evropy?

0
1016
Foto pixabay

Covid-19 není jediné onemocnění, v němž nám patří některé z předních míst evropského žebříčku. Dalším je obezita, nemoc, která se už nyní týká každého 4. dospělého. Růst počtu dětí s nadváhou a obezitou přitom napovídá, že situace se bude spíše zhoršovat než zlepšovat.

Spolu s námi patří mezi nejobéznější národy Maďaři a Litevci.  Společné máme to, že obézních je více než 26 % dospělých. „Výskyt obezity je v České republice asi o 3 % vyšší u žen než u mužů. Alarmující je také fakt, že minimálně dalších 25 % populace má nadváhu, takže celkově má normální hmotnost v dospělém věku méně než 50 % lidí. Navíc se postupně zvyšuje výskyt obezity u dětí a adolescentů, což naznačuje, že se situace bude dále zhoršovat,“ říká prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., předseda České obezitologické společnosti.

Jen polovina má normální hmotnost

Obezita je nebezpečná hlavně kvůli tomu, že je rizikovým faktorem metabolických onemocnění, jako jsou cukrovka 2. typu, srdečně-cévní onemocnění, vysoký krevní tlak nebo vysoká hladina cholesterolu v krvi. Obezita ale může negativně ovlivňovat i psychickou stránku a může být důvodem depresí a pocitu osamění. Prevencí obezity je v první řadě zdravý životní styl, zahrnující mimo jiné vyvážený příjem a výdej energie.

Zdravý životní styl jako prevence nádoru ledvin

Zdravý životní styl a nekouření může snížit riziko vzniku i u dalšího onemocnění, v němž máme dokonce v Evropské unii „zlatou“. Jedná se o nádory ledvin. Tuto diagnózu u nás slyší každý rok více než 3 000 lidí. Je pravda, že se nejedná o nejčastější typ rakoviny – tím je u nás rakovina prostaty. Protože ale v prvních stadiích ji lékaři objeví spíše náhodou při sonografickém vyšetření zaměřeném na jinou zdravotní komplikaci, o to větší si zaslouží pozornost. Nádory ledvin postihují přitom více muže než ženy, lidi starší 50 let a kuřáky.

Když je prevence jednoduchá

Dalším onemocněním, ve kterém je v České republice dlouhodobě nejvíce případů z celé Evropské unie, je klíšťová encefalitida. Počet pacientů, kterým kvůli klíšťové encefalitidě mohou hrozit trvalé následky v podobě obrny končetin, nervové slabosti, psychických poruch i poruch sluchu, přitom již několik let stoupá.

Napsat reakci

Please enter your comment!
Please enter your name here