Diabetici by měli mít svůj cukr po jídle pod kontrolou. Předejdou tak řadě zdravotních komplikací

0
444

Vysoká hladina krevního cukru po jídle je u diabetiků často bagatelizovaným tématem. Opakované výkyvy hladiny krevního cukru přitom ohrožují zdravotní stav pacientů – neléčené mohou způsobit například postižení ledvin, ztrátu zraku, mozkovou mrtvici či infarkt myokardu. Výkyvy hladiny krevního cukru po jídle navíc znepříjemňují každodenní život – ovlivňují pracovní výkon a celkovou kondici. 

Hladina krevního cukru po jídle (tzv. postprandiální hyperglykemie), se může dostat na příliš vysoké hodnoty například vlivem špatného načasování aplikace inzulinu. K tomu dochází, pokud pacienti nedodrží dosud většinou nezbytný 20 – 30minutový interval aplikace před jídlem. „Z praxe je však zcela zřejmé, že jen velmi málo našich pacientů toto doporučení dodržuje, většina z nich upřednostňuje aplikaci inzulinu těsně před jídlem a někdy i po něm, vysvětluje doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. To potvrzují i výsledky průzkumu, do kterého byli zapojeni pacienti s diabetem z USA, Německa a Británie, podle kterého se 30 % pacientů potýkalo s vysokou hladinou krevního cukru po jídle minimálně třikrát během jednoho týdne. Do stavu hyperglykemie se alespoň jednou za týden dostalo 62 % sledovaných diabetiků. Docent Prázný dodová: „Pokud pacienti nedodržují doporučené načasování inzulínu, mohou jen s velkými obtíženi dosahovat uspokojivých hodnot krevního cukru po jídle a v některých případech se jim to nedaří vůbec.“

Inzulin k jídlu: krevní cukr bude stabilnější

Moderní inzulinová léčba, při níž se krátkodobě působící inzuliny aplikují těsně před jídlem, znamená méně plánování – pacienti si nemusí hlídat minuty a získávají větší volnost při plánování svých aktivit i načasování jídla. „Krátkodobě působící inzulin k jídlu, u kterého stačí aplikovat dávku jen několik minut před jídlem nebo dokonce těsně před jídlem, přispívá ke správnému přesunu glukózy z krve do buněk organismu. Hladina krevního cukru (glykemie) se tedy nepřiměřeně nezvedne a pacient si drží hladiny cukru pod kontrolou. Lze tak výrazně zlepšit kompenzaci diabetu jenom tím, že snížíme vzestupy glykémií po jídle“, vysvětluje doc. MUDr. Martin Prázný.

Glykemii po jídle je potřeba důsledně sledovat

Riziko příliš vysoké hladiny krevního cukru po jídle se týká pacientů s oběma typy diabetu. Diabetiků 1. typu (v ČR jich je asi 60 000) se podle doc. Prázného vysoká hladina krevního cukru po jídle týká více než z 90 %, totéž platí o pacientech s diabetem 2. typu, kteří se léčí inzulinem (cca 160 000 osob). Hladinu krevního cukru je ovšem potřeba sledovat nejen kvůli aktuálnímu zdravotnímu stavu, ale také s ohledem na pozdní komplikace diabetu. „Pokud se pacienti dostatečně nestarají o svůj stravovací režim, nedodržují správné načasování inzulinové terapie a nekontrolují si hodnoty krevního cukru, vystavují se riziku akutní hyperglykemie a s tím spojenému bezprostřednímu riziku zhoršení celkového stavu, může nastat až porucha vědomí. Zároveň s každým zvýšením krevního cukru nad doporučené cílové hodnoty významně stoupá riziko pozdních komplikací diabetu s poruchou funkce důležitých orgánů,“ vyjmenovává docent Prázný.

Zdraví ve vlastních rukou

Každý diabetik by se měl zajímat o hladinu krevního cukru po jídle, pečlivě si ji sám měřit a konzultovat výsledky měření se svým ošetřujícím lékařem. Právě problematika vysokého krevního cukru po jídle je jedním ze základních témat souvisejících s diabetem, které by pacienti měli s lékaři řešit. Cílem léčby diabetu je, aby k výkyvům hladiny krevního cukru po jídle nedocházelo a aby byla co nejstabilnější. Moderní terapie, při níž se aplikuje inzulin k jídlu, se snaží co nejvíce napodobit fyziologickou sekreci inzulinu u osoby, která nemá diabetes, a zároveň dopřát diabetikovi co nejpohodlnější načasování podání inzulinu – tedy těsně před jídlem.

Napsat reakci

Please enter your comment!
Please enter your name here