Těžké kovy a morfin. Polovina testovaných balení máku propadla

0
604
Foto Pexels

Nenápadnou ingredienci zpravidla najdeme ve spížích většiny českých domácností. Spotřebitelskou organizaci dTest proto zajímalo, jak si nakoupené vzorky máku povedou nejen s ohledem na požadavky vyhlášky. Osmnáct vzorků se ocitlo pod drobnohledem laboratorních přístrojů a výsledky testu nepříjemně překvapily. Více než půlka vzorků si totiž kvůli nadlimitnímu obsahu nežádoucích látek odnesla nedostatečné hodnocení.

Zkoumáno bylo celkem osmnáct vzorků

Odborná laboratoř prozkoumala deset vzorků máku mletého a osm s celými semeny. Pokud si chcete užít lepší chuť i vůni máku, v obchodě nejspíše sáhnete po tom celém, který si doma sami rozemelete. U mletého máku můžete narazit na horší kvalitu, jelikož požadavky vyhlášky na čistotu se na něj nevztahují. Senzoricky tak bude pravděpodobně vždy horší a také náchylnější ke žluknutí.

Mletý mák

Mletý mák je zpravidla ošetřený takzvanou termostabilizací. Jde o úpravu mletých semen horkou párou, která zároveň může negativně ovlivnit jejich chuť a vůni. O této skutečnosti však musí být spotřebitel informován na obalu. Termostabilizace má zabránit nechtěným chemickým procesům v porušených semenech a zhoršování jejich kvality. Kromě toho tento proces snižuje obsah morfinu, kodeinu a dalších opiových alkaloidů.

„Mezi deseti vzorky mletého máku, které jsme otestovali, deklarovaly termostabilizaci všechny vyjma jednoho. Šest z nich zároveň uvádělo jako původ Českou republiku, tři zemi původu neuváděly,“ uvádí šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Vlhkost či nežádoucí příměsi

Vyhláška stanoví mimo jiné nejvyšší povolený obsah vlhkosti, jehož smyslem je zabránit množení mikroorganismů. Dále pak maximální podíly nežádoucích příměsí, jako jsou například nečistoty nejrůznějšího charakteru, semena jiného máku a jiných plevelných či jedovatých rostlin.

„Polovina výrobků neměla se splněním požadavků větší problémy, čtyři si však odnesly dostatečné hodnocení, protože některé z předepsaných kritérií nedodržely. Nesplnění byť jediného se pak negativně projevilo na celkovém hodnocení jakosti,“ vysvětluje Hana Hoffmannová. Příliš vysokou vlhkost dTest zjistil u máku bio nebio nebo u vzorků Allnature Mák modrý Bio a Country Life Mák modrý Bio.

Zaměřeno na olej

Tučná semena máku obsahují olej. Nejméně i nejvíce tuku dTest zjistil u celého máku – bio nebio (39,1 %) a Country Life (47 %). V testu však nešlo jen o obsah, ale také o kvalitu tuku. V laboratoři tak došlo na stanovení takzvaného čísla kyselosti, které udává stupeň rozkladu tuku. Asi desetinásobně vyšší číslo kyselosti ve srovnání s ostatními odhalil dTest u Natura Mák modrý mletý. Za vysokým číslem kyselosti může stát například nezralost semen, jejich poškození či nevhodné skladovací podmínky. Žádný ze vzorků ovšem svojí hodnotou nevybočoval z normálu.

Obsah morfinu

Není žádným tajemstvím, že mák v nezralých makovicích obsahuje až 80 opiových alkaloidů, mezi ty nejznámější patří návyková látka morfin. Podle Ministerstva zemědělství se obsah morfinu v semenech potravinářského máku pohybuje do 20 mg na kilogram.

Přestože jsou odrůdy českého potravinářského modrého máku vyšlechtěny tak, aby v nich byl obsah morfinu nízký, a v samotných semenech se alkaloidy nenacházejí, můžou se do nich dostat spolu s makovinou. Celkový součet morfinových alkaloidů přípustných v potravinářském máku limituje maková vyhláška na 25 mg na kilogram. Kvůli vyšším hodnotám tak šest vzorků celého i mletého máku zcela propadlo.

Těžké kovy v máku

Vyhláška u máku stanoví i limity těžkých kovů. „Dva zkoumané vzorky kvůli nadlimitním hodnotám propadly. Ar. Rashid Mák modrý nevyhověl obsahem arsenu, Albert Mák modrý pak převyšoval povolené množství obsaženého kadmia, a to i se započtením nejistoty měření v jejich prospěch,“ uzavírá Hana Hoffmannová.

Zdroj dTest

Napsat reakci

Please enter your comment!
Please enter your name here